CAROL - đệm mũi linh hoạt

1,050,000 VND

Không khó để nhận ra sự khác biệt của Carol. Đường cắt khoẻ, độ dày mỏng không nhất quán, cầu mũi key-hole với chi tiết xẻ chéo lạ mắt. Tất cả tạo nên một thiết kế tinh tế nổi bật vừa phải nhưng vẫn dễ đeo theo đúng tinh thần SEESON.

CAROL - đệm mũi linh hoạt

1,050,000 VND

Không khó để nhận ra sự khác biệt của Carol. Đường cắt khoẻ, độ dày mỏng không nhất quán, cầu mũi key-hole với chi tiết xẻ chéo lạ mắt. Tất cả tạo nên một thiết kế tinh tế nổi bật vừa phải nhưng vẫn dễ đeo theo đúng tinh thần SEESON.

Color: Transparent
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT