WILLIAM

950,000 VND
William được xây dựng trên nền dáng kính gọng chữ nhật nhưng được SEESON đưa vào đó một cá tính mạnh hơn với những đường vát khoẻ và sắc. Cầu mũi cũng được đẩy cao trong khi vị trí của hai gọng bên được hạ xuống để tạo điểm nhấn.

WILLIAM

950,000 VND
William được xây dựng trên nền dáng kính gọng chữ nhật nhưng được SEESON đưa vào đó một cá tính mạnh hơn với những đường vát khoẻ và sắc. Cầu mũi cũng được đẩy cao trong khi vị trí của hai gọng bên được hạ xuống để tạo điểm nhấn.
Color: Cyan
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT