THETIS

1,250,000 VND
Thetis mang đậm tinh thần Retro trong khi chi tiết góc cat-eye phần đuôi mắt sẽ là cú twist làm nên sự thú vị của thiết kế này. Phần gọng bên cũng được phát triển góc cạnh hơn để truyền tải một phiên bản edgy hơn cho Thetis.

THETIS

1,250,000 VND
Thetis mang đậm tinh thần Retro trong khi chi tiết góc cat-eye phần đuôi mắt sẽ là cú twist làm nên sự thú vị của thiết kế này. Phần gọng bên cũng được phát triển góc cạnh hơn để truyền tải một phiên bản edgy hơn cho Thetis.
Color: Cyan
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT