RYAN

1,250,000 VND
Hoàn thiện Ryan là một bài toán khó với SEESON khi chúng tôi muốn xây dựng một thiết kế mắt vuông oversized phổ biến để tăng tính linh hoạt khi sử dụng trong nhiều hoàn cảnh nhưng vẫn phải giữ tinh thần SEESON. Đường cắt ngang táo bạo và vị trí cầu mũi cao chính là mấu chốt tạo nên một cá tính Edgy-look cho Ryan.

RYAN

1,250,000 VND
Hoàn thiện Ryan là một bài toán khó với SEESON khi chúng tôi muốn xây dựng một thiết kế mắt vuông oversized phổ biến để tăng tính linh hoạt khi sử dụng trong nhiều hoàn cảnh nhưng vẫn phải giữ tinh thần SEESON. Đường cắt ngang táo bạo và vị trí cầu mũi cao chính là mấu chốt tạo nên một cá tính Edgy-look cho Ryan.
Color: Pandan
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT