LEAH

950,000 VND
Những organic shape lạ luôn lạ nguồn cảm hứng bất tận cho những mẫu thiết kế của SEESON. Với Leah, mẫu kính oval gọng dày đã được làm mới bằng cấu trúc tròng mắt bất đối xứng có chủ đích tạo nên một shape mắt organic không thể cuốn hút hơn.

LEAH

950,000 VND
Những organic shape lạ luôn lạ nguồn cảm hứng bất tận cho những mẫu thiết kế của SEESON. Với Leah, mẫu kính oval gọng dày đã được làm mới bằng cấu trúc tròng mắt bất đối xứng có chủ đích tạo nên một shape mắt organic không thể cuốn hút hơn.
Color: Dark Brown Havana
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT