LAYLA

950,000 VND
Layla là một mẫu kính oval dày dành cho những khuôn mặt có kích thước vừa và nhỏ khi độ cao tròng mắt được làm không quá lớn để tương ứng với tỉ lệ khuôn mặt. Đường vát chéo ở nửa gọng mắt dưới đặc trưng của SEESON cũng được đưa vào để tạo điểm nhấn cho mẫu kính.

LAYLA

950,000 VND
Layla là một mẫu kính oval dày dành cho những khuôn mặt có kích thước vừa và nhỏ khi độ cao tròng mắt được làm không quá lớn để tương ứng với tỉ lệ khuôn mặt. Đường vát chéo ở nửa gọng mắt dưới đặc trưng của SEESON cũng được đưa vào để tạo điểm nhấn cho mẫu kính.
Color: Dark Brown Havana
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT