JOY

950,000 VND
Đúng với tên gọi của nó, khi xây dựng Joy, chúng tôi muốn đem lại niềm vui cho người đeo kính. Thiết kế vuông cơ bản, cầu mũi Key-hole ôm sát sẽ đem lại sự thoải mái tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mắt kính được thiết kế lớn hơn, phù hợp với những bạn ưa thích dáng kính oversized hoặc có khuôn mặt tương đối lớn.

JOY

950,000 VND
Đúng với tên gọi của nó, khi xây dựng Joy, chúng tôi muốn đem lại niềm vui cho người đeo kính. Thiết kế vuông cơ bản, cầu mũi Key-hole ôm sát sẽ đem lại sự thoải mái tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Mắt kính được thiết kế lớn hơn, phù hợp với những bạn ưa thích dáng kính oversized hoặc có khuôn mặt tương đối lớn.
Color: Smoke Cocktail
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT