JEB

1,150,000 VND

Jeb là đại diện cho mẫu kính chữ nhật hẹp kinh điển. Đi kèm với nó cũng là những màu Acetate classic cơ bản và tone đất phù hợp với tone da đa phần của người Việt. Sản phẩm cũng được phối hợp kèm các hiệu ứng xử lý Acetate và kim loại mới được nghiên cứu và chọn lựa bởi SEESON.

JEB

1,150,000 VND

Jeb là đại diện cho mẫu kính chữ nhật hẹp kinh điển. Đi kèm với nó cũng là những màu Acetate classic cơ bản và tone đất phù hợp với tone da đa phần của người Việt. Sản phẩm cũng được phối hợp kèm các hiệu ứng xử lý Acetate và kim loại mới được nghiên cứu và chọn lựa bởi SEESON.

Color: Dark Green Gradient
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT