JAMES

950,000 VND

Với James, chúng tôi muốn xây dựng một shape gọng cơ bản, có phần góc cạnh hơn để phù hợp với các bạn nam yêu thích những form kính vuông rộng nhưng không bị nhàm chán. Cầu mũi key-hole, đường cắt thẳng và dứt khoát của cả mặt trước và gọng bên chính là những yếu tố khắc hoạ rõ nhất tinh thần này.

 

JAMES

950,000 VND

Với James, chúng tôi muốn xây dựng một shape gọng cơ bản, có phần góc cạnh hơn để phù hợp với các bạn nam yêu thích những form kính vuông rộng nhưng không bị nhàm chán. Cầu mũi key-hole, đường cắt thẳng và dứt khoát của cả mặt trước và gọng bên chính là những yếu tố khắc hoạ rõ nhất tinh thần này.

 

Color: Havana
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT