JACK

950,000 VND
Jack là một mẫu kính có tỉ lệ vàng khi từng chi tiết và cấu trúc tròng kính được tính toán thật kỹ để đem lại sự cân đối cho gương mặt. Cải tiến mới phần cầu mũi cũng tạo nên sự thoải mái khi sử dụng kính liên tục hàng ngày.

JACK

950,000 VND
Jack là một mẫu kính có tỉ lệ vàng khi từng chi tiết và cấu trúc tròng kính được tính toán thật kỹ để đem lại sự cân đối cho gương mặt. Cải tiến mới phần cầu mũi cũng tạo nên sự thoải mái khi sử dụng kính liên tục hàng ngày.
Color: Coral
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT