FELIX

1,050,000 VND

Đúng với tên gọi của nó, Felix mang tinh thần của một warrior mạnh mẽ từ thiết kế cho đến màu sắc đi cùng. Đây sẽ không phải là một thiết kế quá nổi bật nhưng thế mạnh của Felix lại nằm ở thiết kế classic tối giản nhưng thông minh lựa theo từng đường nét khuôn mặt.

 

 

FELIX

1,050,000 VND

Đúng với tên gọi của nó, Felix mang tinh thần của một warrior mạnh mẽ từ thiết kế cho đến màu sắc đi cùng. Đây sẽ không phải là một thiết kế quá nổi bật nhưng thế mạnh của Felix lại nằm ở thiết kế classic tối giản nhưng thông minh lựa theo từng đường nét khuôn mặt.

 

 

Color: Light Green
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT