EMILE

950,000 VND

Mảnh nhẹ, classic là yếu tố nổi bật nhất của chiếc kính Emile. Các chi tiết được giữ ở mức tối giản nhất có thể để làm nổi bật cấu trúc mắt kính tròn Pento và cầu mũi hình yên ngựa của những 60s. Đây có thể coi là đại diện của quan điểm thiết kế đề cao sự tối giản của trường phái hiện đại bấy giờ.

EMILE

950,000 VND

Mảnh nhẹ, classic là yếu tố nổi bật nhất của chiếc kính Emile. Các chi tiết được giữ ở mức tối giản nhất có thể để làm nổi bật cấu trúc mắt kính tròn Pento và cầu mũi hình yên ngựa của những 60s. Đây có thể coi là đại diện của quan điểm thiết kế đề cao sự tối giản của trường phái hiện đại bấy giờ.

Color: Dark Chocolate Gradient
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT