ELIO SUNGLASSES

1,500,000 VND
Gọng Chữ Nhật và Cat Eye- sự kết hợp tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó để tạo nên một tổng thể hài hoà. Elio là niềm tự hào của SEESON sau quá trình nghiên cứu nhằm kết hợp hai thiết kế kinh điển mà vẫn đảm bảo tinh thần Genderless mà chúng tôi đang theo đuổi.

ELIO SUNGLASSES

1,500,000 VND
Gọng Chữ Nhật và Cat Eye- sự kết hợp tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất khó để tạo nên một tổng thể hài hoà. Elio là niềm tự hào của SEESON sau quá trình nghiên cứu nhằm kết hợp hai thiết kế kinh điển mà vẫn đảm bảo tinh thần Genderless mà chúng tôi đang theo đuổi.
Color: Basil
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT