ELI

950,000 VND
Với chi tiết góc mắt kính gọn và sắc, không khó để nhận ra Eli là một trong những thiết kế đặc trưng của bộ sưu tập Structured khi cấu trúc hình học được ưu tiên hàng đầu. Đây sẽ là mẫu kính đại điện rõ nhất cho sự sáng tạo, thông suốt và dám thể hiện bản thân.

ELI

950,000 VND
Với chi tiết góc mắt kính gọn và sắc, không khó để nhận ra Eli là một trong những thiết kế đặc trưng của bộ sưu tập Structured khi cấu trúc hình học được ưu tiên hàng đầu. Đây sẽ là mẫu kính đại điện rõ nhất cho sự sáng tạo, thông suốt và dám thể hiện bản thân.
Color: Dark Green
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT