CHRIS

1,050,000 VND
CHRIS giữ lại nét đặc trưng của tròng kính vuông mềm ARTHUR, cùng một số cải tiến nhỏ về size cỡ để phù hợp với những gương mặt lớn hơn.

CHRIS

1,050,000 VND
CHRIS giữ lại nét đặc trưng của tròng kính vuông mềm ARTHUR, cùng một số cải tiến nhỏ về size cỡ để phù hợp với những gương mặt lớn hơn.
Color: Olive Gradient
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT