CEDAR

950,000 VND
Pento luôn là một trong những shape mắt mà SEESON đặc biệt quan tâm khai thác trong thiết kế bởi chúng tôi tin rằng nó có thể đem đến sự mới lạ khi những chi tiết được đặt đúng chỗ và đi cùng chất liệu phù hợp. Với Cedar, điểm mới lạ này chính là phần trên mắt kính và cầu mũi được làm bằng, tạo cấu trúc lạ cho tổng thể, lấy cảm hứng từ Best-sellers Jera và James từ những bộ sưu tập trước.

CEDAR

950,000 VND
Pento luôn là một trong những shape mắt mà SEESON đặc biệt quan tâm khai thác trong thiết kế bởi chúng tôi tin rằng nó có thể đem đến sự mới lạ khi những chi tiết được đặt đúng chỗ và đi cùng chất liệu phù hợp. Với Cedar, điểm mới lạ này chính là phần trên mắt kính và cầu mũi được làm bằng, tạo cấu trúc lạ cho tổng thể, lấy cảm hứng từ Best-sellers Jera và James từ những bộ sưu tập trước.
Color: Champagne
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT