BEN

1,050,000 VND
Độ dày nửa trên và dưới của gọng kính với độ dày mỏng khác nhau là điểm mới trong thiết kế lần đầu tiên xuất hiện trong dòng kính cận của SEESON và sẽ được tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm trong tương lai như một signature của thương hiệu. Ben được dự đoán sẽ là một thiết kế nổi bật trong năm nay.

BEN

1,050,000 VND
Độ dày nửa trên và dưới của gọng kính với độ dày mỏng khác nhau là điểm mới trong thiết kế lần đầu tiên xuất hiện trong dòng kính cận của SEESON và sẽ được tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm trong tương lai như một signature của thương hiệu. Ben được dự đoán sẽ là một thiết kế nổi bật trong năm nay.
Color: Wood Gradient
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT