AETHER

1,250,000 VND

Aether là sản phẩm có thể nói khắc hoạ rõ nhất tinh thần đương đại của SEESON. Độ dày mỏng không nhất quán của phần gọng trước cùng shape mắt lạ chính là yếu tố làm nên cá tính này.

 

AETHER

1,250,000 VND

Aether là sản phẩm có thể nói khắc hoạ rõ nhất tinh thần đương đại của SEESON. Độ dày mỏng không nhất quán của phần gọng trước cùng shape mắt lạ chính là yếu tố làm nên cá tính này.

 

Color: Coral
TÌM CỬA HÀNG GẦN NHẤT