SEESON 0
Ra đời năm 1849 tại một ngôi làng tên Castiglione Olona, trải qua hơn 165 năm phát triển với 6 thế hệ tiếp nối, Mazzucchelli là công ty danh tiếng nhất thế giới về nguyên vật liệu Cellulose Acetate dành cho sản xuất gọng kính thời trang
Điều làm nên sự đặc biệt trong mỗi sản phẩm của Mazzucchelli là quá trình sáng tạo trong nghiên cứu phát triển, đồng thời sử dụng những phương pháp thủ công trong sản xuất, đảm bảo được màu sắc chân thực và chất lượng cao nhất của thành phẩm.

     
    Chat