•  KÍCH CỠ: 145 / 19/ 50

•  LOẠI SIZE: TRUNG BÌNH

GUIDE

Size kính tại SEESON được xác định theo tổng chiều ngang gọng kính, với 3 sizes:

•  NHỎ: 130 - 138mm.
•  TRUNG BÌNH: 138 - 144mm
•  LỚN: TRÊN 144mm

TIPS

ĐỂ XÁC ĐỊNH SIZE KÍNH PHÙ HỢP, BẠN CÓ THỂ DÙNG THƯỚC ĐO CHIỀU NGANG GỌNG KÍNH HIỆN TẠI. SIZE KÍNH PHÙ HỢP SẼ NẰM TRONG KHOẢNG +/- 4mm so với size kính hiện tại bạn đang đeo.