1.SIZE

Kích cỡ: 143 (ngang) / 16 (cầu mũi) / 43.5 (dọc)

Loại size: nhỏ- trung bình

2.GUIDE

Size kính tại seeson được xác định theo tổng chiều ngang gọng kính, với 3 sizes:

Nhỏ: 130 - 138mm.
Trung bình: 138 - 144mm
Lớn: trên 144mm

3.TIPS

Để xác định size kính phù hợp, bạn có thể dùng thước đo chiều ngang gọng kính hiện tại. Size kính phù hợp sẽ nằm trong khoảng +/- 4mm so với size kính hiện tại bạn đang đeo.