1. SPECIAL PACKAGING

LỰA CHỌN PHIÊN BẢN HỘP KÍNH RIÊNG. CẢM HỨNG XUYÊN SUỐT THEO TỪNG BỘ SƯU TẬP. ĐA DẠNG PHIÊN BẢN MÀU VÀ CHẤT LIỆU.

1.1 DỊCH VỤ HIỆN CÓ TẠI

IRL HANOI, IRL SAIGON.

 

2. PRINTING CUSTOMIZATION

TÙY CHỌN THAY ĐỔI CHI TIẾT IN ẤN. TẠO PHIÊN BẢN BAO KÍNH DÀNH RIÊNG CHO BẠN.

2.1 DỊCH VỤ HIỆN CÓ TẠI

COMING SOON.

 

3. GIFT PACKAGING

BÊN CẠNH BAO BÌ THÔNG THƯỜNG ĐI KÈM MỖI CHIẾC KÍNH, SEESON CUNG CẤP LỰA CHỌN RIÊNG CHO MÓN QUÀ CỦA BẠN: TÚI VẢI SEESON KÈM THIỆP VỚI THÔNG ĐIỆP RIÊNG.

3.1 DỊCH VỤ HIỆN CÓ TẠI

IRL SAIGON.

 

4. PHỤ KIỆN ĐI KÈM

LỰA CHỌN PHỤ KIỆN ĐI KÈM THEO TỪNG BỘ SƯU TẬP.

4.1 DỊCH VỤ HIỆN CÓ TẠI

IRL HANOI, IRL SAIGON.