THE CUT

6 THIẾT KẾ ĐẦU TIÊN TRONG DÒNG SẢN PHẨM SIGNATURE TẬP TRUNG VÀO HÌNH KHỐI, CẤU TRÚC VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT LIỆU ĐỘC ĐÁO
BLACK SHINY

THE CUT 01

2,200,000 VND
BLACK - SHINY

THE CUT 02

2,000,000 VND
RED WINE GRADIENT

THE CUT 03

2,000,000 VND
TRANSPARENT TAUPE

THE CUT 04

2,200,000 VND
BLACK SUNSET

THE CUT 05

2,000,000 VND
MATTE BLACK

THE CUT 06

1,500,000 VND