THE CUT

6 THIẾT KẾ ĐẦU TIÊN TRONG DÒNG SẢN PHẨM SIGNATURE TẬP TRUNG VÀO HÌNH KHỐI, CẤU TRÚC VÀ KỸ THUẬT XỬ LÝ CHẤT LIỆU ĐỘC ĐÁO
BLACK SHINY color-1

THE CUT 01

2,200,000 VND
BLACK SHINY color-1

THE CUT 02

2,000,000 VND
BLACK SHINY color-1

THE CUT 03

2,000,000 VND
TRANSPARENT TAUPE color-2

THE CUT 04

2,200,000 VND
BLACK SUNSET color-3

THE CUT 05

2,000,000 VND
MATTE BLACK color-3
Sold out

THE CUT 06

1,500,000 VND