THE BOLD

ĐỘ DÀY GỌNG LỚN VỚI CẢM HỨNG TỪ KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI, KẾT HỢP CÙNG ĐƯỜNG CẮT MẠNH VÀ HIỆU ỨNG CẦU MŨI PHẲNG.
Havana color-2
Sold out

OLIVER

1,450,000 VND
Dark Brown Havana color-1

MARKE

1,250,000 VND
Earth Lava color-1

AMOR

1,050,000 VND
Havana color-1

HARDY

1,050,000 VND