THE BOLD

ĐỘ DÀY GỌNG LỚN VỚI CẢM HỨNG TỪ KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI, KẾT HỢP CÙNG ĐƯỜNG CẮT MẠNH VÀ HIỆU ỨNG CẦU MŨI PHẲNG.
Havana color-2

OLIVER

1,450,000 VND
Dark Brown Havana color-1

MARKE

1,250,000 VND
Earth Lava color-1

AMOR

1,050,000 VND
Dark Slate color-2
Sold out

LAYLA

950,000 VND
Dark Brown Havana color-1
Sold out

LEAH

950,000 VND
Dark Brown Havana color-2

HARDY

1,050,000 VND